IFRF - Finnish Flame  Research Committee
flame


VI Liekkipäivä
26.1.2012

Kaupungintalo
Lappeenranta


IFRF Suomen kansallinen osasto järjesti VI Liekkipäivän 26.1.2012 Lappeenrannan Kaupungintalolla. IFRF Liekkipäivä esitteli polttotekniikan tutkimusta Suomessa ja toimi verkottumistapahtumana alan toimijoille.

Professori Jukka Konttinen Jyväskylän yliopistosta piti kutsutun esityksen kaasutuksen nykytilasta ja projekteista sekä professori Andrey Mityakov LUT/Pietarin polyteknisestä yliopistosta esitelmöi lämpövuomittareista sekä näiden sovelluskohteista keskittyen polttotekniikkasovelluksiin. Lisäksi Martti Korkiakoski esitelmöi Tekesin tutkimusohjelmien rahoituksen uudistuksista ja rahoitusmahdollisuuksista. Tilaisuuden muu ohjelma koostui erilaisista polttotekniikan tutkimusprojektien esittelyistä sekä uusien tutkimusohjelmien esittelyistä. Päivän aikana kuultiin yhteensä 26 suullista esitystä ja tapahtuma antoi kattavan kuvan Suomessa meneillään olevasta polttotekniikkaan liittyvästä tutkimuksesta.

Liekkipäivän osallistujamäärä oli tänä vuonna noin 70 ja osallistujat edustivat 22 eri organisaatiota. Tutkimusorganisaatiot ja teollisuusyrityksen olivat tasaisesti edustettuina.


Päivän lopuksi IFRF Suomen kansallinen osasto palkitsi vuoden 2011 opinnäytetöitä. Tunnustuspalkinto polttotekniikan opinnäytetyöstä jaettiin kahdessa sarjassa: kandidaatintyöstä (bachelor's thesis) sekä diplomityöstä / pro gradusta (master's thesis). Jäsenyliopistojen ehdottamista kandidaateista voittajiksi valittiin kandidaatintyöllään Leea Heiskanen, LUT ja diplomityöllään Matias Hultgren, Oulun yliopisto. Onneksi olkoon!


IFRF:n Suomen osasto kiittää tilaisuuden osallistujia ja erityisesti tilaisuuden esiintyjiä!


Päivän ohjelma ja esitykset ovat nähtävissä pdf-muodossa alla.
VI Liekkipäivän ohjelma

Avaussessio

Pasi Miikkulainen, Andritz Oy / FFRC. Tilaisuuden avaus.

Martti Korkiakoski, Tekes. Ajankohtaista Tekesistä.

Jukka Konttinen; Jyväskylän yliopisto. Kaasutuksen T&K-aktiviteettaja Suomessa.

Andrey Mityakov, Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Saint-Petersburg State Polytechnical University. Gradient heat flux sensors for power engineering.

Sessio1A

Antti Arasto, VTT. Introduction to Carbon Capture and Storage Program.

Matti Kytö, VTT. Future Combustion Engine Power Plant – ohjelma.

Patrik Yrjas, Åbo Akademi. Future Fuels for Sustainable Energy Conversion – FUSEC.

Oskar Karlström, Åbo akademi. IFRF solid fuel data base: drop tube experiments and modeling.

Sessio1B

Tuomas Paloposki, Aalto yliopisto. Pisarakokojakautumat ja niiden kuvailu matemaattisilla funktioilla.

Reima Mäkiranta, Oilon International Oy. CFD in development of low-heating-value and low-emission burners.

Ari Vuokila, Oulun yliopisto. Masuunin öljyinjektion mallinnus.

Kjell Strandström, Process Flow Ltd Oy. Simulation of rotary kilns using KilnSimu and ANSYS Fluent.

Sessio2A

Sirpa Kallio, VTT. Kohti leijupolton online-simulointia.

Kari Myöhänen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Palamisen ja kalkkikivireaktioiden mallintaminen kiertoleijukattilan tulipesän kolmiulotteisessa virtausympäristössä.

Mohammadhadi Bordbar, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Simulation of radiative heat transfer in combustion systems.

Sessio2B

Harri Hillamo, Aalto yliopisto. Optisia polttoainesuihkumittauksia.

Anders Brink, Åbo akademi. Laivaliikenteen NOx-päästöt Itämerellä.

Kalle Lehto, Aalto yliopisto. Tulevaisuuden dieselpalamistekniikat synteettisille ja uusiutuville polttoaineille.

Tommi Karhunen, Itä-Suomen yliopisto. Synthetic nanoparticles produced using flame spray pyrolysis.

Sessio3A

Sami Siikanen, VTT. Korkean suorituskyvyn lämpökameran käyttö tulipesämittauksissa.

Petteri Peltola, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. CLC-prosessi hiilidioksidin talteenottoon.

Iiro Hirvensalo, Aalto yliopisto. Jos höyryveturi konstruoitaisiin tänään.

Sessio3B

Tapio Kettunen, Itä-Suomen yliopisto. 40 kW polttoreaktori - päästöt ja tuhkan käyttäytyminen biomassojen poltossa.

Juho Lehmusto, Aalto yliopisto. Corrosion behavior of superheater steels in the presence of potassium salts at temperatures relevant to biomass combustion.

Ari Vepsäläinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Heterogeneous mass transfer characteristics in char combustion at fluidized bed.

Päätössessio

Pasi Miikkulainen, Andritz Oy / FFRC. Opinnäytetöiden palkitseminen ja päivän päätös.

Leea Heiskanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Yhteenveto kandidaatintyöstä.

Kuvia VI Liekkipäivästä.